Fotbolls och välgörenhet

Fotboll är en sport som samlar människor världen över och det finns många människor som lägger ner tid och energi på att få människor att knyta an. För många människor betyder fotbollen väldigt mycket, speciellt för ungdomar och det finns många spännande projekt som har startats i fotbollens namn.

Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, hur gammal du är eller vad du gjort tidigare. Det viktigaste är att du vill spela och lägga din fokus rätt. Idag ser man många olika typer av projekt där fotbollen är i fokus, t.ex. fotboll mot rasism eller fotboll för att integrera. Som nyanländ i Sverige kan det vara mycket svårt att skaffa sig nya vänner och det är inte ovanligt att man känner sig mycket ensam och bortkommen. Genom fotbollen kan man samlas och hitta ett gemensamt intresse och kanske hittar man även vänner som sitter i samma situation eller kommer från samma land.

De välgörenhetsprojekt som idag har en koppling till fotboll är också ofta kopplade till ungdomar. Något som har kommit upp på senare tid är “nattfotboll”, som är ett sätt att försöka få ungdomar att hålla sig borta från gatan och kriminalitet. Varma sommarkvällar och ingenting att göra bäddar för bus och dumma idéer. Har ungdomarna istället en plats att vara på är det få som väljer något annat. Här kan man inte bara spela tillsammans utan även titta på och bara umgås med vänner på en trygg plats.

Det är tack vare alla fantastiska eldsjälar inom fotbollen som dessa projekt kan drivas. De allra flesta ledare av projekt är människor som själva blivit räddade av fotbollen på olika sätt. För ungdomar kan det kännas skönt att vistas runt människor som upplevt samma saker i livet, oavsett om det handlar om att komma till ett nytt land eller komma bort från kriminalitet med hjälp av sin hobby.

I samband med större fotbollsevenemang som fotbolls EM eller VM brukar arrangörerna mer än gärna involvera den lokala befolkningen och på olika vis uppmärksamma problem eller hjälpsamma organisationer i värdstaden. Till exempel stöttar UEFA, som bland annat arrangerar U21 EM 2023 i Rumänien och Georgien, Röda Korset och deras arbeten för att få bort landminor i Afghanistan.